Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 7. septembrī iesniedza Finanzgericht Hamburg (Vācija) – Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH/Hauptzollamt Hamburg

(Lieta C-415/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH

Atbildētāja: Hauptzollamt Hamburg

Prejudiciālie jautājumi

Vai Savienības tiesībās paredzētais dalībvalstu pienākums atmaksāt nodevas, kas tikušas piemērotas, pārkāpjot Savienības tiesības, pieskaitot tām procentus, pastāv arī gadījumā, kad atmaksas iemesls nav Eiropas Savienības Tiesas konstatēta tiesību normu neatbilstība Savienības tiesībām, bet gan Tiesas veikta kombinētās nomenklatūras (apakš)pozīcijas interpretācija?

Vai Eiropas Savienības Tiesas izstrādātā Savienības tiesībās ietvertā procentu prasījuma principi ir pārnesami arī uz eksporta kompensāciju izmaksu, kuru dalībvalsts iestāde ir liegusi, pārkāpjot Savienības tiesības?

____________