Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 7 septembrie 2020 – Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH/Hauptzollamt Hamburg

(Cauza C-415/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH

Pârât: Hauptzollamt Hamburg

Întrebările preliminare

Obligația statelor membre, care decurge din dreptul Uniunii, de a restitui cu dobândă taxele percepute cu încălcarea dreptului Uniunii există și atunci când motivul restituirii nu îl constituie constatarea de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene a faptului că temeiul juridic încalcă dreptul Uniunii, ci o interpretare dată de Curte unei (sub)poziții din Nomenclatura combinată?

Principiile care reglementează dreptul de a solicita dobânzi în temeiul dreptului Uniunii stabilite de Curtea de Justiție a Uniunii Europene se aplică și plății restituirilor la export pe care autoritatea statului membru le-a refuzat cu încălcarea dreptului Uniunii?

____________