Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. rujna 2020. uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka) – Acacia Srl/Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

(predmet C-421/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Acacia Srl

Tuženik: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Prethodna pitanja

Može li nacionalni sud koji odlučuje o povredi dizajna – a pred kojim se vodi postupak po međunarodnoj nadležnosti prema mjestu počinjenja na temelju članka 82. stavka 5. Uredbe br. 6/20021 – u slučaju povreda dizajna Zajednice u vezi s izvedenim zahtjevima na području svoje države članice primjenjivati pravo države članice u kojoj sjedište ima sud koji odlučuje o povredi dizajna (lex fori)?

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje: Može li se „prvotno mjesto počinjenja povrede” u smislu odluka Suda EU-a C-24/16, C-25/16, Nintendo,2 za određivanje prava koje se primjenjuje na izvedene zahtjeve na temelju članka 8. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 1. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze („Rim II”)3 nalaziti i u državi članici u kojoj se nalaze potrošači kojima je upućeno oglašavanje na internetu i u kojoj se u promet stavljaju predmeti kojima se povređuje dizajn u smislu članka 19. Uredbe br. 6/2002, u dijelu u kojem se pobijaju samo nuđenje i stavljanje u promet u toj državi članici i to i ako su ponude na internetu na kojima se zasniva nuđenje i stavljanje u promet pokrenute u drugoj državi članici?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45.)

2 ECLI:EU:C:2017:724.

3 SL 2007., L. 199, str. 40. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 73.)