Language of document :

Жалба, подадена на 10 юли 2020 г. от Kerry Luxembourg Sàrl срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 29 април 2020 г. по дело T-109/19 — Kerry Luxembourg/EUIPO

(Дело C-305/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Kerry Luxembourg Sàrl (представители: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 29 октомври 2020 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допуска обжалване по делото и постановява Kerry Luxembourg Sàrl да понесе направените от него разноски.

____________