Language of document :

Appel iværksat den 10. juli 2020 af Kerry Luxembourg Sàrl til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 29. april 2020 i sag T-109/19 – Kerry Luxembourg mod EUIPO

(Sag C-305/20 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Kerry Luxembourg Sàrl (ved Rechtsanwälte A. von Mühlendahl, H. Hartwig)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 29. oktober 2020 besluttet, at appellen ikke admitteres, og bestemt, at Kerry Luxembourg Sàrl bærer sine egne omkostninger.

____________