Language of document :

Žalba koju je 10. srpnja 2020. podnio Kerry Luxembourg Sàrl protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 29. travnja 2020. u predmetu T-109/19, Kerry Luxembourg/EUIPO

(predmet C-305/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Kerry Luxembourg Sàrl (zastupnici: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) je rješenjem od 29. listopada 2020. odlučio da žalba nije dopuštena i da će društvo Kerry Luxembourg Sàrl snositi vlastite troškove.

____________