Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 10 juli 2020 door Kerry Luxembourg Sàrl tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 29 april 2020 in zaak T-109/19, Kerry Luxembourg/EUIPO

(Zaak C-305/20 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Kerry Luxembourg Sàrl (vertegenwoordigers: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 29 oktober 2020 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) geoordeeld dat de hogere voorziening niet wordt toegelaten en dat Kerry Luxembourg Sàrl haar eigen kosten zal dragen.

____________