Language of document :

Odvolanie podané 10. júla 2020: Kerry Luxembourg Sàrl proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 29. apríla 2020 vo veci T-109/19, Kerry Luxembourg/EUIPO

(vec C-305/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Kerry Luxembourg Sàrl (v zastúpení: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 29. októbra 2020 Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a Kerry Luxembourg Sàrl znáša svoje vlastné trovy konania.

____________