Language of document :

Överklagande ingett den 10 juli 2020 av Kerry Luxembourg Sàrl av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 29 april 2020 i mål T-109/19, Kerry Luxembourg mot EUIPO

(Mål C-305/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Kerry Luxembourg Sàrl (ombud: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 29 oktober 2020 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att Kerry Luxembourg Sàrl ska bära sina rättegångskostnader.

____________