Language of document :

Valitus, jonka Kerry Luxembourg Sàrl on tehnyt 10.7.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-108/19, Kerry Luxembourg v. EUIPO, 29.4.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-304/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Kerry Luxembourg Sàrl (edustajat: A. von Mühlendahl ja H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 29.10.2020 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt Kerry Luxembourg Sàrl:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________