Language of document :

Recurs introdus la 10 iulie 2020 de Kerry Luxembourg Sàrl împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 29 aprilie 2020 în cauza T-108/19, Kerry Luxembourg/EUIPO

(Cauza C-304/20 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Kerry Luxembourg Sàrl (reprezentanți: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Prin Ordonanța din 29 octombrie 2020, Curtea de Justiție (Camera de admitere în principiu a recursurilor) a decis ca recursul să nu fie admis în principiu și a dispus ca Kerry Luxembourg Sàrl să suporte propriile cheltuieli de judecată.

____________