Language of document :

Pritožba, ki jo je 10. julija 2020 vložila Kerry Luxembourg Sàrl zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 29. aprila 2020 v zadevi T-108/19, Kerry Luxembourg/EUIPO

(Zadeva C-304/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Kerry Luxembourg Sàrl (zastopnika: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 29. oktobra 2020 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da družba Kerry Luxembourg Sàrl nosi svoje stroške.

____________