Language of document :

Överklagande ingett den 10 juli 2020 av Kerry Luxembourg Sàrl av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 29 april 2020 i mål T-108/19, Kerry Luxembourg mot EUIPO

(Mål C-304/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Kerry Luxembourg Sàrl (ombud: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Den 29 oktober 2020 beslutade domstolen (prövningstillståndsavdelningen) att inte meddela prövningstillstånd och att Kerry Luxembourg Sàrl ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________