Language of document :

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

LEENDERTA A. GEELHOEDA

przedstawiona w dniu 7 września 2004 r. (1)

Sprawa C-210/03(zobacz sprawa C-434/02)1 – Język oryginału: angielski.