Language of document :

A HL-ben megjelent közlemények

 

A Fővárosi Bíróság 2004. június 24-i végzésével a Vajnai Attila elleni büntetőügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-328/04. sz. ügy)

A Fővárosi Bíróság 2004. június 24-i végzésével, amely 2004. július 30-án érkezett a Bíróság Hivatalához, a Vajnai Attila elleni büntetőügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Fővárosi Bíróság a következő kérdésről kéri a Bíróság döntését:

A magyar Büntető Törvénykönyv 269/B.§ (1) bekezdésének az a rendelkezése, amely szerint aki ötágú vöröscsillagot ábrázoló jelképet nagy nyilvánosság előtt használ, közszemlére tesz - ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg - vétséget követ el, összhangban van-e a Közösség diszkrimináció tilalmára vonatkozó alapelvével. Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének rendelkezései, mely szerint az Unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásán alapul, illetőleg a 2003/43/EK1 irányelv rendelkezései, mely ugyancsak az alapvető szabadságjogokra utal, lehetővé teszi-e azt, hogy az a személy, aki politikai meggyőződését az azt tükröző jelképpel szemmel láthatóvá kívánja tenni, ezt bármely tagállamban megtehesse, s az Alapvető Jogok Chartájának 10., 11. és 12. cikkének rendelkezéseivel?

____________

1 - HL L 180., 22. o.