Language of document :

Sdělení v Úř. věst.

 

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná usnesením Tribunale di Larino - Sezione Distaccata di Termoli - ze dne 8. července 2004 v trestněprávním řízení proti Massimilianu Placanicovi

(Věc C-338/04)

Soudnímu dvoru Evropských společenství byla usnesením Tribunale di Larino - Sezione Distaccata di Termoli - (Itálie) ze dne 8. července 2004 v trestněprávním řízení proti Massimilianu Placanicovi, které došlo kanceláři Soudního dvora dne 6. srpna 2004, předložena žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.

Tribunale di Larino - Sezione Distaccata di Termoli - žádá Soudní dvůr, aby rozhodl o následující otázce:

"Je třeba, aby Soudní dvůr zhodnotil soulad čl. 4 pododstavce 4a zákona č. 401/89 se zásadami vyjádřenými v článcích 43 an. a 49 Smlouvy o EHS v oblasti usazování a volného pohybu služeb, které přecházejí hranice Společenství, jakož i ve světle rozdílného výkladu v rozhodnutích Soudního dvora Evropských společenství (zejména v rozsudku Gambelli) a v rozhodnutí Suprema Corte di Cassazione na společném zasedání č. 23271/04; zejména se Soudní dvůr žádá, aby objasnil, zda je použitelná sankce uvedená v obvinění a sdělená Placanicovi Massimilianu v Italském státě."

____________