Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Tribunale di Larinon - Sezione distaccata di Termoli - 8.7.2004 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö Massimiliano Placanicaa vastaan vireillä olevassa rikosasiassa

    

    (Asia C-338/04)

Tribunale di Larino - Sezione distaccata di Termoli on pyytänyt 8.7.2004 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 6.8.2004, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua Massimiliano Placanicaa vastaan vireillä olevassa rikosasiassa seuraavaan kysymykseen:

Yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään arvioimaan lain 401/89 4 §:n 4 a momentin yhteensoveltuvuutta sijoittautumisvapautta koskevien EY 43 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen ja rajat ylittävien palvelujen tarjoamisen vapautta koskevan EY 49 artiklan kanssa, myös ottaen huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön (erityisesti asiassa Gabelli annettu tuomio) ja Suprema Corte di Cassazionen (Sezioni Unite) antamien ratkaisujen välisen tulkintaa koskevan ristiriidan; erityisesti pyydetään selvittämään, voidaanko Italiassa soveltaa syytteessä mainittua rikosoikeudellista lainsäädäntöä, johon on vedottu Massimiliano Placanicaa vastaan.

____________