Language of document :

Pranešimas OL

 

Tribunale di Larino - Sezione Distaccata di Termoli 2004 m. liepos 8 d. nutartimi pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Massimiliano Placanica

(Byla C-338/04)

Tribunale di Larino - Sezione Distaccata di Termoli (Italija) 2004 m. liepos 8 d. kreipėsi į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą su prašymu, kurį Teisingumo Teismo sekretoriatas gavo 2004 m. rugpjūčio 6 d., priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Massimiliano Placanica.

Tribunale di Larino - Sezione Distaccata di Termoli prašo Teisingumo Teismo atsakyti į šį klausimą:

Ar, Teisingumo Teismo nuomone, įstatymo Nr. 401/89 4 straipsnio 4 bis punkto norma neprieštarauja EEB sutarties 43 ir kt. straipsniuose bei 49 straipsnyje numatytiems principams įsisteigimo ir laisvės teikti paslaugas tarp valstybių srityje, atsižvelgiant į aiškinimo skirtumą tarp Teisingumo Teismo sprendimų (visų pirma, sprendimo Gambelli) ir Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite sprendimo Nr. 23271/04? Visų pirma, prašoma apibrėžti kaltinamojoje išvadoje nurodytų sankcijas įtvirtinančių normų, pritaikytų Massimiliano Placanica atžvilgiu, taikymą Italijos valstybėje?

____________