Language of document :

Paziņojums OV

 

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, izteikts ar 2004. gada 8. jūlija Tribunale di Larino - Sezione Distaccata di Termoli rīkojumu krimināllietā pret Massimiliano Placanica

(lieta C-338/04)

Eiropas Kopienu Tiesā izskatīšanai ir iesniegts lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, kas izteikts ar 2004. gada 8. jūlija Tribunale di Larino - Sezione Distaccata di Termoli rīkojumu krimināllietā pret Massimiliano Placanica, un ko Tiesas kanceleja saņēmusi 2004. gada 6. augustā.

Tribunale di Larino - Sezione Distaccata di Termoli lūdz Tiesu lemt par šādu jautājumu:

Vai Tiesa uzskata, ka likuma Nr. 401/89 4. panta 4a) apakšpunkts atbilst EEK līguma 43. pantā un sekojošos pantos, un 49. pantā ietvertajiem principiem par uzņēmējdarbības brīvību un pārrobežu pakalpojumu sniegšanas brīvību, ņemot vērā atšķirības interpretācijā, kas parādās Eiropas Kopienu Tiesas spriedumos (it sevišķi Gambelli lietas spriedumā) un Corte Suprema di Cassazione, Sezione Uniti spriedumā lietā Nr. 23271/04? It sevišķi Tiesai tiek lūgts noteikt, vai tiesību akti, uz kuriem atsaucas apsūdzības rakstā un saskaņā ar kuriem Massimiliano Placanica ir apsūdzēts, ir Itālijā piemērojami?

____________