Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Konstantinos Athanassopoulosin ym. 11.6.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

(Asia T-210/03)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Konstantinos Athanassopoulos, kotipaikka Kraainem (Belgia), ja 4 muuta virkamiestä ovat nostaneet 11.6.2003 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan. Kantajien edustajina ovat avocat Gilles Bounéou ja avocat Frédéric Frabetti, ja prosessiosoitteena on Luxemburg.

Kantajat vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

(kumoaa toimivaltaisen tahon tekemän päätöksen, jolla on tarkemmin määrittelemättömästä vuodesta lähtien (vuodesta 1993, 1996, 1997 tai muusta vuodesta lähtien, ja sen ajanjakson aikana, jolloin kantajat toimivat Euroopan yhteisöjen komission virkamiehinä) muutettu menettelyä, jota käytetään laskettaessa vuosittaisen matkan kuluja matkan suuntautuessa Kreikkaan, siltä osin kuin kyseessä on Brindisin kautta kulkeva matkareitti, joka on otettu huomioon määränpään ollessa Ateena,

tai toissijaisesti

(kumoaa toimivaltaisen tahon tekemän päätöksen, jonka mukaan tarkemmin määrittelemättömästä vuodesta lähtien (vuodesta 1993, 1996, 1997 tai muusta vuodesta lähtien, ja sen ajanjakson aikana, jolloin kantajat toimivat Euroopan yhteisöjen komission virkamiehinä) Brindisistä Kreikan eri rajapaikkakunnille (Korfu, Igoumenitsa ja Patras) tapahtuva merimatka korvataan käyttämällä perusteena "lentokonepaikan tyyppisen" ("aircraft type seats") lipun hintaa,

(mitätöi kaikki kantajia koskevat palkkakuitit, joilla on pantu täytäntöön päätökset, joiden kumoamista vaaditaan,

(velvoittaa korvaamaan kantajille laillisine viivästyskorkoineen koko sen rahamäärän, joka on jäänyt saamatta niiden päätösten täytäntöönpanon johdosta, joiden kumoamista vaaditaan, ja

( velvoittaa Euroopan yhteisöjen komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut:

Kantajat vaativat käsiteltävänä olevassa asiassa komission sen päätöksen kumoamista, jolla on muutettu laskentatapaa, jota käytetään laskettaessa vuosittaisen Kreikkaan suuntautuvan matkan kuluja.

Oikeudelliset perusteet ja perustelut, joihin kantajat vetoavat kanteensa tueksi, ovat samankaltaiset kuin ne, joihin kantajat asioissa T-221/021 ja T-44/032 ovat vedonneet.

____________

1 - EYVL C 247, s. 17 (tiedonantoja).

2 - EYVL C 101, s. 40 (tiedonantoja).