Language of document :

A HL-ben megjelent közlemények

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(nagytanács)

2004. november 9.

a C-444/02. sz. (Monomeles Protodikeio Athinon előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Fixtures Marketing Ltd kontra Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)1 ügyben

(96/9/EK irányelv - Az adatbázisok jogi védelme - Adatbázis fogalma - Sui generis jog hatálya - Futballbajnokságok menetrendjei - Fogadások)

(Az eljárás nyelve: görög)

A C-444/02. sz. ügyben a Bírósághoz az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Monomeles Protodikeio Athinon (Görögország) a Bíróságra 2002. december 9-én érkezett, 2002. július 11-i végzésével az előtte Fixtures Marketing Ltd és Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP) között folyamatban lévő eljárásban terjesztett elő, a Bíróság (nagytanács), tagjai: V. Skouris elnök, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas és K. Lenaerts (előadó), tanácselnökök, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, N. Colneric et J. N. Cunha Rodrigues, bírák, főtanácsnok: C. Stix-Hackl, hivatalvezető: M. Múgica Arzamendi és M.-F. Contet, vezető tisztviselők, 2004. november 9-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

Az adatbázis fogalma az adatbázisok jogi védelméről szóló 1996. március 11-i, 96/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerint kiterjed minden művet, adatokat vagy egyéb elemeket tartalmazó, egymástól tartalmuk értékének sérelme nélkül elválasztható, és ezen alkotóelemek megtalálását lehetővé tevő módszert vagy rendszert, függetlenül azok jellegétől, tartalmazó gyűjteményre.

A futballtalálkozókat tartalmazó olyan menetrend, mint amely az alapügy tárgyát is képezi, a 96/9/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerinti adatbázisnak minősül.

Egy adatbázis tartalmának megszerzésével kapcsolatos ráfordításnak az adatbázisok jogi védelméről szóló 1996. március 11-i, 96/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdése szerinti fogalmát akként kell értelmezni, mint amely az említett adatbázisban meglévő elemek keresésére és azok összegyűjtésére felhasznált pénzeszközöket jelenti. Nem fogja át azokat a pénzeszközöket, amelyeket egy adatbázis tartalmát alkotó elemek létrehozására használtak fel. A futballbajnokságok megszervezése érdekében alkalmazott, a találkozókat tartalmazó menetrend létrehozásával összefüggésben következésképpen ez a fogalom nem terjed ki a különböző bajnoki találkozókkal kapcsolatban az időpontok, a menetrendek és a csoportok párosításának meghatározására felhasznált pénzeszközökre.

____________

1 - HL C 31., 2003.2.8.