Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

Dom afsagt af Retten i Første Instans den 30. september 2003 i de forenede sager T-191/98, T-212/98 ( T-214/98, Atlantic Container Line AB m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 1.

(Konkurrence ( linjekonferencer ( forordning (EØF) nr. 4056/86 ( gruppefritagelse ( individuel fritagelse ( kollektiv dominerende stilling ( misbrug ( servicekontrakter ( tiltrædelse af konferencen ( indgreb i konkurrencestrukturen ( inddragelse af gruppefritagelsen ( bøder ( ret til kontradiktion)

    (Processprog: engelsk)

I de forenede sager T-191/98, T-212/98 ( T-214/98, Atlantic Container Line AB, Göteborg (Sverige), Cho Yang Shipping Co. Ltd, Seoul (Sydkorea), DSR-Senator Lines GmbH, Bremen (Tyskland), Hanjin Shipping Co. Ltd, Seoul (Sydkorea), Hapag Lloyd AG, Hamburg (Tyskland), Hyundai Merchant Marine Co. Ltd, Seoul (Sydkorea), A.P. Møller-Mærsk Line, København (Danmark), Mediterranean Shipping Co. SA, Genève (Schweiz), Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, London (Det Forenede Kongerige), Polish Ocean Lines (POL), Gdynia (Polen), P & O Nedlloyd Ltd, London (Det Forenede Kongerige), Sea-Land Service Inc., Jersey City, New Jersey (De Forenede Stater), Neptune Orient Lines Ltd, Singapore (Singapore), Nippon Yusen Kaisha, Tokyo (Japan), Transportación Marítima Mexicana SA de CV, Mexico (Mexico), Tecomar SA de CV, Mexico (Mexico), ved avocats J. Pheasant, N. Bromfield, M. Levitt, D. Waelbroeck, U. Zinsmeister, A. Bentley, C. Thomas, A. Nourry, M. Van Kerckhove, P. Ruttley et A. Merckx, og med valgt adresse i Luxembourg, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (befuldmægtigede: R. Lyal og J. Flynn), støttet af European Council of Transport Users ASBL ved M. Clough, QC, og med valgt adresse i Luxembourg, angående en påstand om annullation af Kommissionens beslutning 1999/243/EF af 16. september 1998 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 85 og 86 (Sag IV/35.134 ( Trans-Atlantic Conference Agreement) (EFT 1999 L 95, s. 1), har Retten (Tredje Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, K. Lenaerts, og dommerne J. Azizi og M. Jaeger; justitssekretær: fuldmægtig J. Plingers, den 30. september 2003 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

1)Artikel 5 i Kommissionens beslutning 1999/243/EF af 16. september 1998 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 85 og 86 (Sag IV/35.134 ( Trans-Atlantic Conference Agreement) annulleres.

2)Artikel 6 i beslutning 1999/243 annulleres i det omfang, bestemmelsen omfatter sagsøgernes underretning af hinanden om eksistensen af og vilkårene i deres individuelle servicekontrakter.

3)Artikel 7 i beslutning 1999/243 annulleres i det omfang, det er påkrævet som følge af annullationen af artikel 5 og 6.

4)Artikel 8 i beslutning 1999/243 annulleres.

5)I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

6)Sagsøgerne og Kommissionen bærer hver deres egne omkostninger.

7)European Council of Transport Users ASBL bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EFT C 71 af 27.3.1999 og C 86 af 13.3.1999.