Language of document :

Obvestilo v UL

 

Predlog za sprejem predhodne odločbe na podlagi sklepa Protodikio Thessalonikis (Grčija) z dne 8. aprila 2004 v zadevi Konstantinos Adeneler in drugi proti Ellinikos Organismos Galaktos

(Zadeva C-212/04)

Protodikio Thessalonikis (Grčija) je s sklepom z dne 8. aprila 2004 v zadevi Konstantinos Adeneler in drugi proti Ellinikos Organismos Galaktos, ki ga je sodno tajništvo prejelo dne 17. maja 2004, Sodišču Evropskih skupnosti predložil predlog za sprejem predhodne odločbe.

Protodikio Thessalonikis predlaga Sodišču, naj odloči o naslednjih vprašanjih:

1) ali mora nacionalno sodišče - v mejah mogočega - nacionalno zakonodajo razlagati v skladu z direktivo, ki je bila prepozno prevzeta v nacionalni pravni sistem, (a) od trenutka, ko je direktiva začela veljati, ali (b) od trenutka, ko je se rok za prenos direktive v nacionalno zakonodajo iztekel, ta pa ni bil izveden, ali (c) od trenutka ko so nacionalni izvedbeni ukrepi začeli veljati?

2) ali klavzula 5(1) Okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sklenjenega med ETUC, UNICE in CEEP, ki je sestavni del Direktive Sveta 1999/70/ES (UL L 175, str. 43) pomeni, da poleg razlogov v zvezi z naravo, vrsto ali značilnostmi zaposlitve ali drugih podobnih razlogov, samo dejstvo, da je sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas določeno z zakonom ali podzakonskim predpisom, predstavlja objektivni razlog za kontinuirano podaljševanje ali sklepanje zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas?

3) ali se klavzulo 5(1) in (2) Okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sklenjenega med ETUC, UNICE in CEEP, ki je sestavni del Direktive Sveta 1999/70/ES (UL L 175, str. 43) lahko razlaga tako, da [se ne uporabljajo] nacionalni predpisi, ki določajo, da se pogodbe o zaposlitvi ali delovna razmerja za določen čas obravnava kot zaporedna samo, če so sklenjene v razmaku največ 20 delovnih dni in ali je treba v zgoraj navedenih okoliščinah uporabiti domnevo v korist delavca, da je zaporedne pogodbe o zaposlitvi ali delovna razmerja za določen čas treba šteti kot, da so sklenjene za nedoločen čas?

4) ali je prepoved konverzije zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas v pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas iz člena 21 grškega zakona 2190/1994, kadar naj bi bile te pogodbe o zaposlitvi sklenjene za določen čas zaradi pokrivanja izrednih ali sezonskih potreb delodajalca, dejansko pa so namenjene pokrivanju določenih in stalnih potreb delodajalca, v skladu z načelom učinkovitosti prava Skupnosti in namenom klavzule 5(1) in (2) v povezavi s klavzulo 1 Okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sklenjenega med ETUC, UNICE in CEEP, ki je sestavni del Direktive Sveta 1999/70/ES (UL L 175, str. 43)?

____________