Language of document :

TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija)

SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 1 d.

Byloje C-14/04 (Conseil d' État prašymas priimti prejudicinį sprendimą): Abdelkader Dellas ir kiti prieš Premier Ministre ir kiti.1

(Socialinė politika - Darbuotojų saugos ir sveikatos apsauga - Direktyva 93/104/EB - "Darbo laiko" sąvoka - Apimtis - Nacionalinės teisės aktai, maksimalios savaitės darbo trukmės atžvilgiu numatantys darbuotojui palankesnę ribą - Darbo laiko nustatymas kai kuriose socialinės priežiūros įstaigose - Budėjimas, kurio metu darbuotojas turi būti darbo vietoje - Darbuotojo neaktyvumo laikotarpis budėjimo metu - Nacionalinė diferencijuota buvimo darbe valandų skaičiavimo pagal veiklos intensyvumą tvarka)

(Proceso kalba: prancūzų)

Byloje C-14/04 dėl Conseil d'État (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2004 m. sausio 15 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje Abdelkader Dellas, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière prieš Premier Ministre, Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité dalyvaujant Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, Teisingumo Teismas (antroji kolegija), kurį sudaro kolegijos pirmininkas C. W. A. Timmermans, teisėjai R. Schintgen (pranešėjas), R. Silva de Lapuerta, P. Kūris ir G. Arestis; generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer, sekretorė L. Hewlett, vyriausioji administratorė, 2005 m. gruodžio 1 d. priėmė sprendimą, kurio rezoliucinėje dalyje nurodyta:

1993 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 93/104/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų, turi būti aiškinama taip: ši direktyva draudžia valstybės narės teisės aktus, kurie budėjimų, kurių metu kai kurių socialinės ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai fiziškai turi būti pačioje darbo vietoje, atžvilgiu realaus darbo laiko apskaičiavimo tikslais numato lygiavertiškumo tvarką, kaip antai nagrinėjamą pagrindinėje byloje, jeigu nėra užtikrinamas būtiniausių reikalavimų, numatytų šioje direktyvoje tam, kad būtų veiksmingai užtikrinama darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga, įgyvendinimas.

Jeigu nacionalinė teisė, ypač maksimalios savaitės darbo trukmės atžvilgiu, nustato darbuotojui palankesnę maksimalią ribą, minimalios ar maksimalios ribos, tinkamos patikrinti minėta direktyva nustatytų apsaugančių taisyklių laikymąsi, yra tik tos, kurios nurodytos direktyvoje.

____________

1 - OL C 59, 2005 3 6.