Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. května 2006 - Eerola v. Komise

(Věc F-110/05)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 48, 25.2.2006.