Language of document :

2006 m. gegužės 18 d. Tarnautojų teismo nutartis Eerola prieš Komisiją

(Byla F-110/05)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas 2006 m. gegužės 18 d. nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 48, 2006 2 25.