Language of document :

Civildienesta tiesas 2006. gada 18. maija rīkojums - Eerola pret Komisija

(lieta F-110/05)1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 48, 25.02.2006.