Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 mei 2006 - Eerola tegen Commissie

(Zaak F-110/05)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 48 van 25.2.2006.