Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 maja 2006 r. - Ferola przeciwko Komisji

(Sprawa F-110/05)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 48 z 25.2.2006 r.