Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. mája 2006 - Eerola/Komisia

(Vec F-110/05)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 48, 25.2.2006.