Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. maja 2006 - Eerola proti Komisiji

(Zadeva F-110/05)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 48, 25.2.2006.