Language of document :

Förstainstansrättens beslut av den 18 maj - Eerola mot Europeiska gemenskapernas kommission

(mål F-110/05)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EGT C 48, 25.2.2006