Language of document :

2005. december 19-én benyújtott kereset - Antonios Kyriazis kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-120/05. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Antonios Kyriazis (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: M. Spanakis ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az ADMIN. B.2 - D (05) 23023/EGL-ade határozatot, mellyel a kinevezésre jogosult hatóság elutasította a felperesnek az alperes által hozott, külföldi munkavégzési támogatás (16%) iránti kérelmet elutasító határozat ellen bejelentett R/549/05. sz. panaszát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 2005. március 1-re visszamenő hatállyal külföldi munkavégzési támogatás nyújtására, a teljes kifizetésig évi 10% késedelmi kamattal növelve;

a Közszolgálati Törvényszék a jövőre nézve ismerje el a felperes jogát a külföldi munkavégzési támogatásra (a nettó alapilletmény 16%-a).

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki a Bizottság luxembourgi szolgálati helyű tisztviselője, a külföldi munkavégzési támogatás juttatását megtagadó határozatot támadja meg. Vitatja az alperes álláspontját, miszerint a felperes nem felel meg a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában írt feltételeknek, mivel a közösségi intézménynél történt munkába állása előtt hat hónappal véget érő ötéves időszakban fő lakóhelye és szakmai tevékenységének szokásos fő helyszíne Luxemburgban volt.

Emellett a felperes előadja, hogy az a munka, amit az alperes épületében magánjogi társaság munkavállalójaként végzett, a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának első franciabekezdésében írt kivétel hatálya alá tartozónak tekintendő.

____________