Language of document :

Žaloba podaná dne 3. února 2006 - Michail v. Komise

(Věc F-34/06)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Christos Michail (Brusel, Belgie) (zástupce: C. Meïdanis, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit zprávu o vývoji služebního postupu žalobce pro rok 2004, jak je vypracována systémem SYSPER 2, v němž je uvedena;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 4. listopadu 2005, kterým se zamítají stížnosti žalobce;

uložit žalované náhradu nehmotné újmy stanovené ve výši 120 000 eur vzniklé žalobci;

rozhodnout o nákladech řízení podle právního stavu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník v platové třídě A*12, zpochybňuje platnost zprávy o vývoji služebního postupu , kterou žalovaná ve vztahu k němu vypracovala pro rok 2004. Na podporu své žaloby nejprve uplatňuje, že uvedená zpráva obsahuje pouze rozbor a odůvodnění pro období od 1. května 2004 do 31. prosince 2004, zatímco první čtyři měsíce uvedeného roku nejsou zohledněny, a to dokonce bez sebemenší zmínky o hodnocení uvedeném v průběžné zprávě týkající se právě tohoto období. Toto opomenutí představuje porušení čl. 4 odst. 3 obecných prováděcích ustanovení k článku 43 služebního řádu. Žalobce dodává, že v každém případě byla průběžná zpráva vyhotovena nepříslušným orgánem.

Dále žalobce tvrdí, že mu jeho nadřízení v průběhu druhé části roku 2004 svěřovali pouze příležitostné a pomocné úkoly, které neměly žádný užitek pro účely vyhotovení zprávy o vývoji služebního postupu úředníka jeho platové třídy.

Žalobce se konečně dovolává porušení článku 12a služebního řádu o psychickém obtěžování.

____________