Language of document :

Sag anlagt den 3. februar 2006 - Michail mod Kommissionen

(Sag F-34/06)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Christos Michail (Bruxelles, Belgien) (ved avocat C. Meïdanis)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for 2004 som udfærdiget af databasen SYSPER 2, hvori den er opført.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 4. november 2005 om afslag på sagsøgerens klager.

Kommissionen tilpligtes at betale det af sagsøgeren lidte ikke-økonomiske tab, som udgør 120 000 EUR.

Der træffes afgørelse om sagens omkostninger efter gældende bestemmelser.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand i lønklasse A*12, har anfægtet gyldigheden af den karriereudviklingsrapport, som Kommissionen har udfærdiget for hans vedkommende i 2004. Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet først anført, at nævnte karriereudviklingsrapport kun analyserer og indeholder en begrundelse for perioden fra den 1. maj 2004 til den 31. december 2004, mens der ikke er taget hensyn til de første fire måneder i nævnte år, heller ikke i bemærkningerne til karakteren i den midlertidige rapport, som netop angår denne periode. Denne undladelse udgør en tilsidesættelse af artikel 4, stk. 3, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43. Sagsøgeren har tilføjet, at den midlertidige rapport under alle omstændigheder er udfærdiget af en myndighed uden kompetence.

Sagsøgeren har dernæst anført, at hans overordnede i anden halvdel af 2004 kun har tildelt ham opgaver af tilfældig og underordnet karakter, som er irrelevant for udfærdigelsen af en karriereudviklingsrapport for en tjenestemand i hans lønklasse.

Sagsøgeren har endelig anført, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 12a om psykisk chikane.

____________