Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 3. februārī - Michail pret Komisiju

(lieta F-34/06)

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Christos Michail, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - C. Meïdanis, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt prasītāja karjeras attīstības ziņojumu (KAZ) par 2004. gadu, kāds tas ir izveidots atbilstoši Sysper2 sistēmai, kurā tas ir minēts;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2005. gada 4. novembra Lēmumu, ar ko tika noraidītas prasītāja sūdzības;

piespriest atbildētājai samaksāt kompensāciju par prasītājam nodarīto morālo kaitējumu, kas ir novērtēts EUR 120 000 apmērā;

atbilstoši lemt par tiesāšanās izdevumiem.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, kurš ir A 12 pakāpes ierēdnis apstrīd KAZ, ko atbildētāja par viņu sagatavoja par 2004. gadu, likumību. Savas prasības pamatojumam viņš norāda vispirms, ka šajā KAZ ir analizēts un ietverts pamatojums tikai par laikposmu no 2004. gada 1. maija līdz 2004. gada 31. decembrim ieskaitot, kamēr pirmie šī gada četri mēneši nav tikuši ņemti vērā, pat neminot atzīmi, kas ir minēta starpposma novērtējumā tieši par šo periodu. Šī neesamība ir Civildienesta noteikumu 43. panta vispārējo īstenošanas noteikumu 4. panta 3. punkta pārkāpums. Prasītājs piebilst, ka jebkurā gadījumā, starpposma ziņojumu gatavoja iestāde, kura nebija kompetenta to darīt.

Turpinot, prasītājs apgalvo, ka 2004. gada otrajā pusē viņa priekšnieki viņam uzticēja veikt tikai tādus uzdevumus, kas bija gadījuma rakstura vai nebūtiski, kurus nevarēja izmantot, gatavojot KAZ par viņa pakāpes ierēdni.

Visbeidzot prasītājs atsaucas uz Civildienesta noteikumu 12a. panta par morālas vajāšanas aizlieguma pārkāpumu.

____________