Language of document :

Tožba, vložena 3. februarja 2006 - Michail proti Komisiji

(Zadeva F-34/06)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeča stranka: Christos Michail (Bruselj, Belgija) (zastopnik: C. Meïdanis, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se za nično karierno ocenjevalno poročilo (KOP) tožeče stranke za leto 2004, kot ga je določil sistem SYSPER 2, v katerem se nahaja;

razglasi naj se za nično odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI) z dne 4. novembra 2005, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke;

toženi stranki naj se naloži plačilo nepremoženjske škode, ki je nastala tožeči stranki, v znesku 120.000 evrov;

o stroških naj se odloči v skladu s predpisi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik z nazivom A*12, izpodbija veljavnost KOP, ki ga je tožena stranka glede njega izdala za leto 2004. V podporo svoji tožbi, najprej navaja, da KOP obravnava in vsebuje obrazložitev zgolj za obdobje od 1. maja 2004 do 31. decembra 2004, medtem ko prvi štirje meseci naj ne bi bili upoštevani, niti z navedbo ocene iz vmesnega poročila, ki se nanaša točno na to obdobje. Ta opustitev naj bi pomenila kršitev člena 4(3) splošnih določb za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov. Tožeča stranka dodaja, da naj bi vmesno poročilo v vsakem primeru izdal nepristojen organ.

Zatem, tožeča stranka zatrjuje, da so mu njegovi nadrejeni v drugem delu leta 2004 dodeljevali zgolj naloge, ki so odvisne od okoliščin in pomožne, ki naj ne bi bile uporabne za namene sestave KOP uradnika z njegovim nazivom.

Tožeča stranka se končno sklicuje na kršitev člena 12a Kadrovskih predpisov, ki se nanaša na psihično nadlegovanje.

____________