Language of document :

2006. április 26-án benyújtott kereset - C kontra Bizottság

(F-44/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: C (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi és J.-N. Louis ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága által a T-376/02. sz., O kontra Bizottság ügyben 2004. november 23-án hozott ítélet1 végrehajtásához szükséges minden intézkedést megtagadó 2005. június 13-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a DG ADMIN/C "szociálpolitika, luxemburgi személyzet, egészségügy, higiénia" igazgatóság igazgatónőjének a felperest nyugdíjazó és őt a személyzeti szabályzat 78. cikkének második bekezdése alapján 2002. február 1-jei visszaható hatállyal rokkantsági nyugdíjra feljogosító 2006. február 23-i határozatát;

az ésszerű határidő elvének megsértéséért a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 15 000 euró méltányosan meghatározott összeg felperes részére történő megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fent hivatkozott O kontra Bizottság ügyben hozott ítéletet követően a felperes kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a kinevezésre jogosult hatóság hozzon az említett ítélet végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Miután e kérelmet elutasították, a felperes panaszt nyújtott be, amely a 2006. január 11-i határozattal szintén részben elutasításra került. A kinevezésre jogosult hatóság ezt követően 2006. február 23-án új határozatot hozott, amely a felperest nyugdíjazta és a személyzeti szabályzat 78. cikkének második bekezdése alapján 2002. február 1-jei visszaható hatállyal rokkantsági nyugdíjra jogosította.

Keresetének alátámasztására a felperes elsőként arra hivatkozik, hogy ez utóbbi határozat nem jelenti a fent hivatkozott ítélet teljes végrehajtását, mivel nem eredményezi a felperes azon joghelyzetbe történő visszahelyezését, amelyben az Elsőfokú Bíróság által megsemmisített határozat elfogadása előtt lenne.

Egyebekben a 2006. február 23-i határozat sérti a személyzeti szabályzat 53. cikkét, amely kimondja, hogy azon tisztviselőt, akivel kapcsolatban a rokkantsági bizottság úgy találja, hogy alkalmazni kell a 78. cikk rendelkezéseit, azon hónap utolsó napján kell automatikusan nyugdíjazni, amelyben a kinevezésre jogosult hatóság megállapítja a feladatainak ellátására való tartós alkalmatlanságot.

A felperes végül az ésszerű határidő tiszteletben tartása elvének megsértésére hivatkozik, mivel a február 23-i határozatot a fent hivatkozott ítélet kihirdetését követően tizenöt hónappal később hozták meg.

____________

1 - EBHT-KSZ I-A-349. és II-1595. o.