Language of document :

2006. május 8-án benyújtott kereset - Aimi és társai kontra Bizottság

(F-47/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Nicola Aimi (Evere, Belgium) és társai (képviselők: A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek - a 2005. évi és azt követő előléptetési időszakok során részükre egyenlő bánásmódot és a szerzett jogaikat biztosító átmeneti intézkedéseknek a kinevezésre jogosult hatóság általi megtételére irányuló - kérelmeinek elutasításáról szóló egyedi határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztására a felperesek előadják, hogy az alperes - mivel elutasította az új besorolási fokozatok létrehozásából eredő sajátos helyzetük figyelembevételét célzó átmeneti intézkedések tételére irányuló kérelmeiket - megsértette az ugyanazon besorolási osztályon belüli munkatársaikkal azonos feltételek melletti szakmai előmenetelhez való jogukat, valamint szerzett jogaikat, minthogy szakmai előmeneteli kilátásaik jelentős változásokat szenvedtek.

A felperesek ezenkívül a megfelelő indokolás hiányára hivatkoznak, minthogy álláspontjuk szerint az alperes nem válaszolt a kérelmeikben és panaszaikban kifejtett jogalapjaikra és érveikre.

____________