Language of document :

2006 m. gegužės 5 d. pareikštas ieškinys byloje Avanzata ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-48/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Eric Avanzata ir kiti (Beggent, Prancūzija), atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti ieškovų, sutartininkų, sutartis tiek, kiek jomis nustatoma pareigų grupė, lygis, pakopa ir jų atlyginimas.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovai, įsidarbinę Komisijoje kaip darbuotojai ar darbininkai pagal sutartį, sudarytą remiantis Liuksemburgo teise, ginčija grupę, lygį, pakopą ir atlyginimą, kuriuos nustatė minėta institucija juos įdarbinant sutartininkais Liuksemburgo infrastruktūros ir logistikos tarnyboje (ILT).

Grįsdami savo ieškinį, ieškovai nurodo Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KTĮS) 80 straipsnio, KTĮS priedo 2 straipsnio pažeidimą, minėtų straipsnių Bendrųjų įgyvendinimo taisyklių (BĮT) neteisėtumą, taip pat lygiateisiškumo ir nediskriminavimo, skaidrumo ir tinkamo administravimo principų pažeidimą.

Ieškovai pirmiausiai teigia, kad atsakovė patvirtino BĮT negavusi išankstinės Pareigūnų tarnybos nuostatų komiteto nuomonės. Be to, BĮT nebuvo tiksliai aprašytos pareigos ir funkcijos, kurios apimtų visokio pobūdžio užduotis, ir dėl to nėra galimybės patikrinti, ar ieškovai buvo priskirti funkcijų grupei, atitinkančiai užduotis, kurias jie vykdo, ir ar jiems lygis buvo nustatytas remiantis KTĮS 80 straipsniu. Be to, atsakovė nepateikė įrodymų, kad tikrai patikrino galimybę nustatyti ieškovams, kaip tai numatyta BĮT, papildomą lygį siekiant atitikti rinką.

Galiausiai, ieškovai teigia, kad jie yra tokioje pačioje situacijoje kaip ir Briuselio lopšelių ir vaikų darželių darbuotojai ir įdarbinti sutartininkais Briuselio infrastruktūros ir logistikos tarnyboje, garantuojant nekeisti jų atlyginimo. Atsakovė nemotyvavo, dėl kokių priežasčių tokia garantija ieškovams nebuvo suteikta.

____________