Language of document :

Tožba, vložena 5. maja 2006 - Avanzata in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-48/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Eric Avanzata in drugi (Beggent, Francija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

razveljavijo naj se pogodbe za začasnega uslužbenca tožečih strank v delih, ki določajo njihovo funkcionalno skupino, njihov naziv, njihov razred in njihovo plačo;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke, ki so začele delati pri Komisiji kot uslužbenci ali delavci po pogodbi po luksemburškem pravu, nasprotujejo svoji uvrstitvi in plači, ki ju je določila navedena institucija ob njihovem imenovanju v začasne uslužbence Urada za infrastrukturo in logistiko v Luksemburgu (UIL).

V podporo svojim tožbam tožeče stranke navajajo kršitev člena 80 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU), kršitev člena 2 Priloge k PZDU, nezakonitost Splošnih določb za izvajanje navedenih členov (SDI) in kršitev načela enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije, transparentnosti in dobre uprave.

Tožeče stranke najprej navajajo, da naj bi tožena stranka sprejela SDI, ne da bi predhodno pridobila mnenje Odbora za kadrovske predpise. Poleg tega SDI naj ne bi zajemale natančnega opisa funkcij in dodelitev, ki jih pokriva vsaka vrsta naloge, kar naj bi onemogočilo preveritev, ali so bile tožeče stranke imenovane v funkcionalno skupino, ki ustreza nalogam, ki jih izvršujejo, in ali je bil njihov naziv določen v skladu s členom 80 PZDU. Še več, tožena stranka naj ne bi dokazala, da je učinkovito preverila možnost, da bi bile tožeče stranke dodeljene, kot je bilo predvideno s SDI, v višji plačilni razred, da bi se upoštevalo dejansko stanje na trgu.

Končno tožeče stranke trdijo, da so v enakem položaju kot osebje, ki dela v jaslih in vrtcih v Bruslju in ki je zaposleno kot začasni uslužbenci Urada za infrastrukturo in logistiko v Bruslju z jamstvom, da se bodo njihove plače ohranile. Tožena stranka naj ne bi upravičila, zakaj tožečim strankam ni dodelila takega jamstva.

____________