Language of document :

Sag anlagt den 9. maj 2006 - Nijs mod Revisionsretten

(Sag F-49/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (ved avocat F. Rollinger)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren i 2005 samt af alle hermed forbundne og/eller efterfølgende aftaler.

Revisionsretten tilpligtes at erstatte det økonomiske og ikke-økonomiske tab, sagsøgeren har lidt.

Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet gjort gældende:

1.    at forfalskningen af hans bedømmelsesrapport for bedømmelsesåret 2003 havde konsekvenser for bedømmelsesåret 2004.

2.    at der er sket tilsidesættelse af principperne om de ansattes retssikkerhed, om ligebehandling af tjenestemænd og om god forvaltningsskik i forbindelse med anvendelse af det af Revisionsretten udarbejdede nye bedømmelsessystem i forhold til sagsøgeren.

3.    at en af sagsøgerens kolleger ulovligt blev pålagt midlertidigt at udøve overordnede funktioner.

4.    at en af sagsøgerens overordnede ulovligt udøvede dennes arbejdsopgaver.

5.    at denne overordnedes integritet var utilstrækkelig.

6.    at der foreligger magtoverskridelse og at traktaten er tilsidesat.

____________