Language of document :

Kanne 9.5.2006 - Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-49/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Rollinger)

Vastaaja: Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen päätös jättää kantaja ylentämättä vuonna 2005 sekä kaikki siihen liittyvät ja/tai sitä seuranneet päätökset on kumottava

kantajalle aiheutunut aineellinen vahinko ja henkinen kärsimys on määrättävä korvattavaksi

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi

1.    vuotta 2004 koskevalle arvioinnille aiheutuneisiin seurauksiin siitä, että vuotta 2003 koskevaa kantajan arviointikertomusta väärennettiin

2.    henkilöstön oikeusvarmuuden, virkamiesten yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteiden loukkaamiseen sovellettaessa kantajaan vastaajan laatimaa uutta arviointijärjestelmää

3.    siihen, että eräs kantajan kollegoista määrättiin lainvastaisesti hoitamaan ylemmän palkkaluokan tehtäviä väliaikaisesti

4.    siihen, että eräs kantajan esimiehistä hoiti tehtäviään lainvastaisesti

5.    kyseisen esimiehen puutteelliseen rehellisyyteen

6.    lukuisiin toimivallan ylittämisiin ja perustamissopimuksen rikkomiseen.

____________