Language of document :

2006. május 9-én benyújtott kereset - Nijs kontra Számvevőszék

(F-49/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (képviselő: F. Rollinger ügyvéd)

Alperes: Európai Számvevőszék

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperest 2005-ben elő nem léptető határozatát, valamint az összes ehhez kapcsolódó és/vagy ezt követően hozott határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék rendelje el a felperes által elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítését;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Számvevőszéket a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes mindenekelőtt az alábbiakra hivatkozik

1.    a 2003. évi értékelési jelentése meghamisításának a 2004. évi értékelési eljárásra vonatkozó következményei;

2.    a személyi állomány jogbiztonsága, a tisztviselőket illető egyenlő bánásmód és a gondos ügyintézés elveinek az alperes által kidolgozott új értékelési rendszer felperesre való alkalmazása során történt megsértése;

3.    az a tény, hogy egyik munkatársát jogellenesen bízták meg ideiglenesen magasabb feladatkör ellátásával;

4.    az a tény, hogy egyik felettese feladatkörét jogellenesen gyakorolta;

5.    e felettes személyiségének elégtelen integritása;

6.    a hatáskör többrendbeli túllépése és az EK-Szerződés egyrendbeli megsértése.

____________