Language of document :

2006 m. gegužės 9 d. pareikštas ieškinys byloje Nijs prieš Audito Rūmus

(Byla F-49/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Bart Nijs (Bereldange, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato F. Rollinger

Atsakovas: Europos Audito Rūmai

Ieškovo reikalavimai

-    Panaikinti Paskyrimų tarnybos sprendimą nepaaukštinti ieškovo 2005 m. bei visus su juo susijusius ir (ar) vėlesnius sprendimus.

-    Priteisti atlyginti materialinę ir moralinę ieškovo patirtą žalą.

-    Priteisti iš Europos Audito Rūmų bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas nurodo:

Jo veiklos vertinimo už 2003 m. ataskaitos klastojimo pasekmes veiklos vertinimui už 2004 m..

Darbuotojų teisinio tikrumo, pareigūnų vienodo vertinimo ir gero administravimo principų pažeidimą taikant ieškovui atsakovo parengtą naują vertinimo sistemą.

Tai, kad vienam iš jo kolegų neteisėtai buvo pavesta laikinai eiti aukštesnes pareigas.

Tai, kad vienas iš jo viršininkų neteisėtai ėjo savo pareigas.

Šio viršininko nepakankamą sąžiningumą.

Įgaliojimų viršijimus ir Sutarties pažeidimą.

____________