Language of document :

Žaloba podaná dne 3. května 2006 - Lebedef-Caponi v. Komise

(Věc F-50/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Lucembursko) [zástupci: G. Bounéou a F. Frabetti, advokáti]

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit zprávu o vývoji služebního postupu žalobkyně za období od 1.7.2001 do 31.12.2002,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje pět žalobních důvodů:

první vychází z porušení článku 26 služebního řádu,

druhý vychází z porušení obecných prováděcích ustanovení k článku 43 služebního řádu,

třetí vychází z porušení zásady zákazu svévolného postupu a ze zásady zákazu zneužití pravomoci, jakož i z porušení povinnosti odůvodnění,

čtvrtý vychází z porušení zásady ochrany legitimního očekávání a pravidla "patere legem quam ipse fecisti",

pátý vychází z porušení povinnosti péče.

____________