Language of document :

Sag anlagt den 3. maj 2006 - Lebedef-Caponi mod Kommissionen

(Sag F-50/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembourg) (ved avocats G. Bounéou og F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapporter for perioden fra den 1.7.2001 til den 31.12.2002.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet påberåbt sig følgende fem anbringender:

-    for det første tilsidesættelse af vedtægtens artikel 26.

-    for det andet tilsidesættelse af de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43.

-    for det tredje tilsidesættelse af princippet om forbud mod usaglig sagsbehandling og af princippet om forbud mod magtmisbrug samt tilsidesættelse af begrundelsespligten.

-    for det fjerde tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og af reglen "patere legem quam ipse fecisti".

-    for det femte tilsidesættelse af omsorgspligten.

____________