Language of document :

Kanne 3.5.2006 - Lebedef-Caponi v. komissio

(Asia F-50/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat G. Bounéou ja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kantajan urakehitystä koskeva kertomus ajanjaksolle 1.7.2001-31.12.2002 on hylättävä.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi viiteen kanneperusteeseen, jotka perustuvat:

-    ensinnäkin henkilöstösääntöjen 26 artiklan rikkomiseen,

-    toiseksi henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten rikkomiseen,

-    kolmanneksi mielivaltaisen menettelyn kieltoa koskevan periaatteen loukkaamiseen, vallan väärinkäytön kieltoa koskevan periaatteen loukkaamiseen ja perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin

-    neljänneksi luottamuksensuojan periaatteen loukkaamiseen ja "patere legem quam ipse fecisti" -säännön rikkomiseen

-    viidenneksi huolenpitovelvollisuuden laiminlyöntiin.

____________