Language of document :

2006 m. gegužės 3 d. pareikštas ieškinys byloje Lebedef-Caponi prieš Komisiją

(Byla F-50/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Liuksemburgas), atstovaujama advokatų G. Bounéou ir F. Frabetti

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti ieškovės veiklos vertinimo ataskaitą (REC) už laikotarpį nuo 2001.7.1 iki 2002.12.31.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį, ieškovė nurodo penkis pagrindus:

pirma, Pareigūnų tarnybos nuostatų 26 straipsnio pažeidimą;

antra, Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrųjų procedūros reikalavimų pažeidimą;

trečia, savavališkų veiksmų draudimo principo, pareigos motyvuoti pažeidimą ir piktnaudžiavimą įgaliojimais;

ketvirta, teisėtų lūkesčių apsaugos principo ir "patere legem quam ipse fecisti" taisyklės pažeidimą;

penkta, pareigos rūpintis pareigūnais pažeidimą.

____________