Language of document :

Beroep ingesteld op 3 mei 2006 - Lebedef-Caponi / Commissie

(Zaak F-50/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekster: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: G. Bounéou en F. Frabetti, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekster

nietigverklaring van verzoeksters loopbaanontwikkelingsrapport over het tijdvak 1.7.2001-31.12.2002;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van haar beroep voert verzoekster vijf middelen:

eerste middel: schending van artikel 26 van het Statuut;

tweede middel: schending van de Algemene bepalingen ter uitvoering van artikel 43 van het Statuut;

derde middel: schending van het verbod van willekeur en van het verbod van misbruik van bevoegdheid, alsmede schending van de motiveringsplicht;

vierde middel: schending van het vertrouwensbeginsel en van de regel "patere legem quam ipse fecisti";

vijfde middel: schending van de zorgplicht.

____________